Woningtoewijzing

De woningen zijn inmiddels verhuurd
Woningen die vrijkomen worden aangeboden via www.centrada.nl.

Bij de woningtoewijzing speelt uw inschrijftijd geen rol
Centrada selecteert huurders binnen dit project op basis van een motivatiegesprek. Kandidaat-huurders worden op volgorde van loting uitgenodigd.

Voorwaarden

 • Een inschrijving als woningzoekende bij Centrada is verplicht.
  Inschrijven kan via de website van Centrada en kost € 15,00 per jaar.
 • Een toewijzing is met behoud van inschrijfduur.
 • Spoedzoekers krijgen een huurcontract voor onbepaalde tijd.
 • Bij mutatie komen in eerste instantie alleen woningzoekende met een (aantoonbare) maatschappelijk en/of economisch binding met Lelystad in aanmerking voor deze woningen. Als er vanuit deze doelgroep onvoldoende vraag blijkt worden de woningen opnieuw geadverteerd. In deze tweede ronde komen ook niet aan Lelystad gebonden woningzoekenden in aanmerking.
 • Het houden van huisdieren is niet toegestaan.

Maatschappelijke en/of economische binding

Maatschappelijke binding

 • U woont in Lelystad en staat al minimaal één jaar (aaneengesloten) ingeschreven in de gemeente Lelystad. Bewijsdocument: uittreksel Basisregistratie Personen (BRP).
 • U volgt of start binnenkort een (dag)opleiding bij een erkende onderwijsinstelling in Lelystad (BOL – DUAAL – BBL). Startdatum opleiding binnen 3 maanden. Bewijsdocument: inschrijvingsbewijs onderwijsinstelling.
 • Uw kind(eren) volgen basisonderwijs in Lelystad. Andere onderwijssoorten (waaronder voortgezet onderwijs) komen niet in aanmerking voor binding. Bewijsdocument: inschrijvingsbewijs onderwijsinstelling.
 • U bent terugkerende student. U heeft in verband met studio maximaal zes jaar in een andere stad ingeschreven gestaan. Voor uw studie stond u tenminste twee jaar (aangesloten) ingeschreven in de gemeente Lelystad. Bewijsdocument: in- of uitschrijvingsbewijs onderwijsinstelling en uittreksel Basisregistratie Personen.

Economische binding

 • U heeft betaald werk in Lelystad. Startdatum arbeidsovereenkomst binnen drie maanden. Let op: Wanneer uw werkgever een (hoofd)vestiging heeft in Lelystad is er niet automatisch sprake van binding. Er is pas sprake van binding als u daadwerkelijk in Lelystad werkt. Bewijsdocument: arbeidsovereenkomst en uw meest recente salarisstrook.

Aanbodprofielen

 1. Studio, 1 persoon, 18 t/m 22 jaar, inkomen t/m € 23.225 (jongeren)
 2. Studio, 1 persoon, vanaf 23 jaar, inkomen t/m € 23.225 (primaire doelgroep)
 3. Studio, 1 persoon, vanaf 18 jaar, inkomen € 23.226 t/m € 58.500 (secundaire doelgroep + middeninkomens)
 4. Appartement, 2 personen vanaf 23 jaar, 2-persoons vanaf 18 jaar waarvan 1 kind of 3-persoons vanaf 18 jaar waarvan 1 of 2 kinderen, inkomen t/m € 31.550 (primaire doelgroep)
 5. Appartement, 2 personen vanaf 23 jaar, 2-persoons vanaf 18 jaar waarvan 1 kind of 3-persoons vanaf 18 jaar waarvan 1 of 2 kinderen, inkomen € 31.551 t/m € 58.500 (secundaire doelgroep + middeninkomens)


Voor de duidelijkheid, in een appartement mag u wonen met:

 • 2 volwassenen
 • 1 volwassene + 1 kind
 • 2 volwassenen + 1 kind
 • 1 volwassene + 2 kinderen